Un altre paisatge: El llenguatge sexista

Hi ha altres aspectes i circumstàncies que
determinen també el caràcter col·lectiu dels pobles,
ens referim a tots aquells elements que configuren un
nou escenari i ens dibuixen un paisatge sociocultural,
resultat de la interacció entre l’home i el seu entorn.
Múltiples aspectes de la nostra vida quotidiana
formen part d’aquest paisatge: l’economia, la religió,
la justícia, les estructures polítiques i laborals, etc.
però també el llenguatge utilitzat per una societat
configura, en bona mesura, el paisatge sociocultural. Aquest darrer aspecte, la llengua com a component sociocultural, és el que ens interessa en el present treball.

Leer más